Interview 'Kunst en Media'


Toekomst van de jazz
schittert in Larens Jazzcafé

Ze voelden zich vereerd dat ze in TROS Sesjun voor de iadio mochten spelen, de achttien jonge musici van de Jazzmania Big Band. En dat lieten, ze in de twee uur dat ze mochten spelen ook horen. Het was big band jazz, zoals het hoort: swingend en hard, harmonieus samenspel en met gedurfde soli Jazz is muziek, swing is business, zei de Amerikaanse orkestielder en dirigent Duke Ellington. En big band is aards. Geen wonder dat
de jazzorkesten vanaf hun aller-eerste begin zich niet zozeer in een selectie van muzìekminnend publiek mogen verheugen maar eerder in een doorsnede daarvan. Vollebregt’s Jazzcafé was dan ook altijd stampvoL wanneer producer Dick de Winter er op zôn donderdagse Sesjun-avond een big band liet spelen. Tot vorige jaar was het zelfs een gewoonte om het winterseisoen daverend af te sluiten door de hele aprilmaand big bands uit binnen en buitenland uit te nodigen. Met die traditie is vanwege de pecunia wreed gebroken. In dit jubileumjaar stond in de reguliere programmering slechts één jazzorkest geprogrameerd: donderdagavond de Janmania Big Band. Die band is echter ook in ander opzicht een witte raaf. Want hier is voor een belangrijk deel de toekomst van de jazz in Nederland samengebracht. De Jazzrnania Big Band onder leiding van Peter Guidi is namelijk een orkest van de Muziekschool Amsterdam. GuidI heeft een onderwijs-plan met vijfworkshops ontwikeld dat tenslotte voor dc beste studenten leidt tot spelen in Jazzmania. Die beste leerlingen zitten dan veelal inmiddels op het Çonservatorium.
Ook door fluitsoli voor zijn rekening te nemen, wordt onderstreept dar de band een volwassen jazzorkest is, dat kan concurreren met gevestigde beroepsformaties. Zeker gisteravond in Laren, toen de baridleden op hun top speelden en ook nog een eerbetoon brachten aan de vorige week overleden pia-nt pedagoog Rob Madna.

Klaas Koopman

Back