Interview 'Muziek Wereld', Ntb

De Jazzmania Big Bandis het kroonjuweel van de afdeling.
Onlangs verscheen de tweede Jazzmania-CD:
‘ New Impressions’. die met louter lovende kritieken werd ontvangen. Peter Guidi is de initiatiefnemer en Ieider van de big band en jazzafdeling. Hij componeert, doceert, speelt saxofoon en dwarsfluit, maar is bovenal een hartstochtelijke en aanstekelijke jazzliefhebber: ‘Jazz is plezier, maar wel serieus plezier’.

De jazzafdeling van de Muziekschool Amsterdam telt 5 jazzworkshops, plus de Jazz Focus Big Band voor de jongste leerlingen en de Jazzmania Big Band die wordt gevormd door de wat oudere leerlingen uit de workshops en enkele conservatoriumstudenten. In twaalf jaar tijd heeft Guidi al vele jonge jazztalenten ontdekt, gekoesterd en opgeleid. Zijn enthousiasme voor jazz is zo meeslepend dat steeds meer jongeren de wekelijkse gang naar de Muziekschool Amsterdam maken om zich het jazzidioom eigen te maken. De erkenning voor wat Guidi van de grond heeft getild is groot. De Jazzmania Big Band en zijn Jazz Juniors traden vorig jaar op tijdens het North Sea Jazz Festival. En de Jazzmania Big Band heeft in de 12 jaar dat zij flu estaat 14 hoofdprijzen op (inter)nationale big-band-concoursen gewon nen en er een serie solistenprijzen in de wacht gesleept. De CD ‘New Impressions’ geeft een goed beeld van de kwaliteiten en het talent dat de big band herbergt. Guidi kan er urenlang over vertellen.

Is ‘New Impressions’ een CD in eigen beheer?
De opnamekosten van de CD hebben we gefinancierd met het prijzengeld van het Nationaal Big Band Concours in Hoofddorp, maar Munich Records heeft het hoesontwerp en het persen van de CD betaald. Na het faillissement van Via Records werd mijn CD ‘Forbidden Flute’ overgenomen door Munich. 1k heb ze toen uitgenodigd om naar de Jazzmania Big Band te komen luisteren. Munich had nog geen big band op het label en wilde de band graag uitbrengen.We zijn inmiddels op alle jazzradioprogramma’s geweest en met de CD-presentatie in het BIMhuis hebben we geld verdiend. Er zijn al 500 CD’s verkocht, tot in Japan toe! We hebben met deze CD genoeg geld verdiend om er de opnamen van de volgende CD mee te bekostigen. In het boekje bij de CD heeft Henk Meutgeert (dirigent van het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, red.) een lovend stukje ons en heeft al eens gezegd dat de toekomst van zijn orkest in de Jazzmania Big Band staat.

Maar hoe verklaar je al dit succes? Jongeren zijn toch helemaal niet geInteresseerd In Jazz?
Ten minste, dat mening die nog al eens door platenmaatschappijen en omroe pen wordt geventileerd. Wanneer een platenmaatschappij zegt: ’dit is wat jongeren willen’, dan is dat wat die platenmaatschappij wil dat jongeren willen! Maar jongeren willen meer dan wat ze krijgen. Ze krij wat ze mooi moeten vinden en hoe ze zich moeten kleden. Maar via onze workshops komen ze met een héél andere wereld in aanraking: met ‘echte mensen’ die ‘echte muziek maken. Er zijn hele slimme jonge mensen die beter verdienen dan wat ze krijgen.We moeten de ontwikkeling van die jonge mensen stimuleren en niet afzakken naar de grootste gemene deler om ze voor jazz te interesseren.We moeten juist hoog inzetten!
Jongeren kunnen rustig in hun ene jaszak een HipHop-CD en in de andere zak een Charlie-Parker-CD hebben. Dat conflicteert niet met elkaar. De eerste keer dat ik jazz hoorde was ik elf en ik werd er meteen verliefd op. 1k dacht:’dit wil ik spelen!’, maar ik hield ook van The Beatles. Er is gewoon geen conflict. 1k sluit echter géén compromissen met mijn muziek. 1k geloof in jazz. Het heeft zoveel stijlen dat er voor iedereen wat in zit. Funk? Oke, we kiezen een funkcompositie uit het jazzrepertoire. Latin? Oké, we spelen latin uit het jazzrepertoire. Dat doen we ook als we met de Jazzmania Big Band voor middelbare scholieren optreden en daar hebben we veel succes mee. Het is belangrijk voor de scholieren om musici van hun leeftijd jazz te zien spelen.Als ze Joris Roelofs de sterren van de hemel zien spelen, spreekt dat aan. Daar kunnen ze zich mee identificeren. En als je van de muziek die je speelt houdt, breng je dat automatisch over op je publiek.We hebben echt plezier als we spelen. Jazz is plezier, maar wel serieus plezier.We spelen het zo goed mogelijk, zowel op het gebied van ensemblespel als bij de solo’s. Bovendien is jazz één van de weinige kunstvormen waar je zowel over een sterke teamgeest als over een grote individualiteit moet beschikken. Ook vanuit een sociaal standpunt is dat belangrijk bij de vorming van jonge mensen: je moet samenspelen om het goed te doen, maar je moet ook goed kunnen soleren! Onze drummer Klaas Balijon zei laatst tegen me: ‘ik weet niet hoe mijn even er uit zou hebben gezien als ik niet bij de junior workshop was gekomen? Hij heeft twaalf jaar les van me gehad en moet inmiddels doodziek van me zijn, maar hij studeert nu wél aan het conservatorium. Joris Roelofs, ook een conservatoriumstudent, doet nog mee aan de jubileumuitzending van Tros Sesjun en gaat dan bij ons weg.

Goon veel orkestleden door naar het conservatorium?
Wij slaan met de Jazzmania Big Band een brug naar het conservatorium. De conservatoriumstudenten willen graag in de band blijven zitten, ik heb vijf studenten die bij mij stage open, en veel orkestleden willen graag aan het conservatorium gaan studeren. Het is een kruisbestuiving.Tijdens de open dag van het conservatorium hebben we met de junior workshop en de big band optredens gedaan. Het is zowel voor het conservatorium als voor jonge mensen een kans om hun toekomst te zien.


Je hebt zoveel succes met je workshops en big bands dat er inmiddels een jazzafdeling bij de Muziek School Amsterdam is opgericht.
Als een docent bijna I00 leerlingen heeft, 5 workshops en 2 big bands leidt, is dat een kern waarmee je een grote afdeling kunt opbouwen. ‘Gewoon beginnen’, is mijn filosofie. Dan vind je altijd een weg om de obstakels heen. Als je er maar sterk in gelooft. Er is nu een mogelijkheid om als lO-jarige met jazz te beginnen.Als ze doorstromen in ons workshopsysteem kunnen ze naar het conservatorium. De jazz verkeert in een goede staat. We hebben veel talent en een hoog niveau in NederIand.Amsterdam is een klein New York. De Nederlandse educatieve structuur werkt goed.

Is jouw jazzafdeling uniek in Nederland?
Het systeem dat ik heb opgezet is mm of meer een pioniersysteem, maar mensen beginnen het nu te imiteren en dat vind ik een compliment. Het pré-conservatorium-traject staat momenteel erg in de belangstelling omdat het twee doelen kan verwezenlijken. Het zorgt voor de toeleiding naar de conservatoria en wanneer leerlingen niet door willen studeren, hebben we de jazzmuziek toch bij ze geIntroduceerd en er liefde en begrip voor gekweekt. Zo creëren we ons eigen publiek.Als ik in Amsterdam optreed, heb ik vaak oud-leerlingen in het publiek. Ze zijn niet als professioneel muzikant doorgegaan, maar hebben nog steeds interesse in jazz.

De jeugd mag dan de toekomst hebben, maar heeft jazz in de toekomst nag een publiek?
Mensen hebben jazzhonger! We moeten alleen jonger beginnen om ze een fundament te geven in de jazz. Mensen moeten een verband kunnen leggen met gebeurtenissen en ervaringen in hun jeugd als ze jazzmuziek horen. En jazz moet naar het publiek toe! De gemiddelde tiener gaat niet om twee uur ‘s nachts naar een klein bruin café om jazz te horen.
Maar toen wij met de big band op de Uitmarkt speelden kregen we volop enthousiaste reacties. We hebben ook op het Lowlands Festival gespeeld met alleen maar jazzrepertoire. Het publiek was er gek op! Waar we ook spelen, mensen beginnen altijd te dansen op onze muziek. Dc programmeurs die jazz willen boeken, moeten geloof hebben in de muziek en niet altijd op safe spelen. Daarom heb ik zo’n bewondering voor iemand als Benjamin Herman! Zijn New Cool Collective is het Canon-ball Adderly Kwintet op een hedendaagse manier gespeeld en het publiek is er dol op! Robbie Williams heeft jazz veel publiciteit opgeleverd toen hij met een big band een ‘tribute aan Frank Sinatra en Dean Martin’ bracht in de Royal Albert Hall. Hij, als populaire popzanger, kan dat doen. Maar als een jazzzanger dat wil doen werkt het niet omdat niemand daar geld in wil investeren. Het project van Robbie Williams heeft meer jazzpromotie opgeleverd dan 100 bruine cafés bij elkaar had-den kunnen bewerkstelligen.

Misschien zou er ook wat macten veranderen aan het ‘moeilijke muziek’- imago dat de jazz blj het grote publiek heeft...
Je hoeft jazz niet te begrijpen, je hoeft het alleen maar te ervaren. 1k moet als muzikant jets van jazz begrijpen. Het publiek hoeft er alleen maar van te genieten.

Anita Verheggen, 'Muziek Wereld', NTB

Back